Title Image

O nama

Početna  /  Kontakt  /  O nama
Početna  /  Kontakt  /  O nama

Turistička organizacija grada Kruševca postoji od 1995. godine. Pre toga ova javna ustanova poslovala je pod imenom Turistički savez opštine Kruševac. Turistički savez osnovan je još 1964. godine sa ciljem da pomaže razvoj svih oblika turizma.

 

Turistička organizacija danas, kao javna služba, obavlja sve delatnosti unapređenja i razvoja turizma. Njen rad je javan, a u širokom obimu njenih zadataka nabrojaćemo samo neke: izrada programa razvoja turizma, pripreme za prihvat i boravak turista, organizovanje turističko informativno propagandne delatnosti, stvaranje uslova za odmor i rekreaciju, organizovanje službe vodiča, podsticanje i razvoj  izdavačke delatnosti i proizvodnju suvenira.

 

Turistička organizacija Kruševca omogućava turistima jednodnevne, dvodnevne i višednevne programe boravka u gradu i okolini upoznajući ih sa kulturno-istorijskim nasleđem i drugim turističkim potencijalima Grada. Treba napomenuti da je u intenzivnom razvoju seoski turizam, kao i sve popularniji „Putevi vina“ koje ova ustanova uspešno sprovodi.

 

Pokazatelj uspešnog rada Turističke organizacije grada Kruševca su brojne nagrade i priznanja sa sajmova u zemlji i inostranstvu, kao i sa manifestacija lokalnog i šireg karaktera.

Promotivne aktivnosti koje sporovodi Turistigka organizacija grada Kru`{`evca imaju za cilj da turizam postane vodeći promoter imidža grada Kru`{`evca kao moderne i poželjne destinacije za odmor,