Početna  /  Lov

Lov

Šumsko gazdinstvo „Rasina“ Kruševac poseduje lovište „Veliki Jastrebac“ nazvano po planini Veliki Jastrebac. Lovište je površine 29.731 ha, udaljeno od Beograda 220 km, a od Kruševca 23 km. Nalazi se u centralnom delu planine Jastrebac u dolini Lomničke reke na nadmorskoj visini od 400 - 1200 m. Lovište je osnovano 1948. godine, a još su u XIX veku postojali podaci o bogatstvu ove planine kao značajnom lovištu.

 

Lovci mogu da love jelena, divlju svinju, srndaća, šumsku šljuku. U okviru lovišta nalazi se uzgajalište površine 400 ha u kome se vrši intenzivno gajenje i lov evropskog jelena i divlje svinje. U samom lovištu nalazi se lovačka kuća sa ostalim lovno-tehničkim objektima koji zadovoljavaju standarde lovnog turizma.