Početna  /  Gradska kuća

Gradska kuća

Mozaik sala se ističe svojom lepotom u inače raskošnoj unutrašnjosti Gradske kuće. Kao centralna dvorana smeštena na međuspratu Gradske kuće, Mozaik sala predstavlja u savremenoj srpskoj umetnosti jedinstvenu dekorativnu celinu posvećenu Moravskoj Srbiji.

Ciklus mozaika pod nazivom "U slavu Kruševca", rad akademika Mladena Srbinovića, nastajao je u tri faze.

U idejnom smislu, inspirisan istorijskom faktografijom, epskom narodnom poezijom, mitom i folklornim nasleđem, Srbinović je posegao za elementima srpskog srednjevekovnog slikarstva moravske epohe, inspirišući se njegovom monumentalnošću, naglašenom dekorativnošću i osobenom duhovnošću, prevodeći ih na jezik savremenih likovnih simbola.

Na zidnim mozaicima, otkrivenim u okviru obeležavanja šest vekova grada 1971. godine, u središnjim poljima sa južne, odnosno, severne strane, izvedene su figure kneza Lazara i despota Stefana, dok su, brižljivo odabranim motivima, na ostalih deset kompozicija, simbolično predstavljeni važniji segmenti političkog, društvenog, kulturnog i umetničkog života Moravske Srbije i Kruševca kao njenog značajnog središta.

Podni mozaici, postavljeni 1986. godine, tematski razvijaju sadržaje zidnih kompozicija. Izuzev predstava koje svedoče o bogatstvu materijalne i duhovne kulture Srbije kasnog srednjeg veka, na njima su zastupljeni geometrijski i zoomorfni motivi univerzalnog idejnog i estetskog značenja, kao i dekorativni elementi tipični za moravsku graditeljsku školu.

Na ukupno 16 kompozicija u lunetama, otkrivenih na 600- godišnjicu Kosovske bitke 1989. godine, predstavljena je galerija istorijskih i epskih likova u poprsju, počev od rodonačelnika dinastije Nemanjića i osnivača srpske srednjevekovne države - Stefana Nemanje, do poslednjeg vladara Srbije pre pada pod tursku vlast, despota Đurđa Brankovića, uz ličnosti sudbinskog političkog uticaja na prilike u srpskoj državi toga doba, ugarskog kralja Sigismunda i sultane Murata i Bajazita.

Vitraži na prozorima izvedeni prema Srbinovićevim nacrtima, deo su jedinstvenog ikonografskog i likovnog programa. Prema idejnom rešenju autora urađeni su i dekorativni sokl po obodu sale i plitki zidni pilastri. Za nameštaj inspirisan oblicima crkvenog mobilijara, nacrte je izradio arhitekta Predrag Vertovšek.

Na spratu Gradske kuće, ispred "Konferencijske sale", nalazi se skulptura "Hercegovka plete vijenac", čiji je autor hrvatski vajar Ivan Rendić (1849-1932). Skulptura u mermeru je kopija istoimenog dela rađenog za grobnicu   tršćanskog trgovca Stevana Ivankovića 1885. godine.

Poznatija kao "Kosovka devojka", izvedena je u duhu akademskog realizma i pripada ranoj fazi Rendićevog stvaralaštva.

Bista najvećeg jugoslovenskog pesnika, Petra II Petrovića Njegoša, postavljena je na platou sa južne strane Gradske kuće, a otkrivena svečano 2.jula 1971. godine. Delo je poklonila Kruševcu, povodom njegovog jubileja, supruga autora Sretena Stojanovića (1898-1960), akademskog vajara iz Beograda. Prilikom otkrivanja Njegoševe biste, u Kruševcu je organizovan veliki miting poezije uz učešće najpoznatijih pesnika i naučnih radnika iz Beograda i Crne Gore.

Za izradu originalne biste, umetnik je koristio "bihacit"-specijalni mekani kamen, prilično porozne strukture. Zbog opasnosti od propadanja, original je zamenjen odlivkom u bronzi.

Zgrada okružnog načelstva u Kruševcu svečano je otvorena 1904. Danas je sedište gradske uprave i spomenik kulture od velikog značaja.