Home  /  Pokrov presvete Bogorodice na Rasini

Pokrov presvete Bogorodice na Rasini

Novi hram na Rasini građen je od 2000. do 2007. godine sredstvima vernika i manjih donatora. Ikonu presvete Bogorodice uradio je poznati grčki živopisac otac Stamatis Skliris, a ostale ikone Petar Bilić iz Beograda. Novi hram kraj Rasine ima dve vode, posvećene sv. Bogorodici i sv. Petki Paraskevi. Na mestu novopodignutog hrama nalazila se mala crkvica posvećena sv. Bogorodici i česma, koju je 1934. godine sagradio Milosav Vasić sa sinom Radovanom iz Gornjeg Leginja kod Aleksandrovca.

Na mestu novopodignutog hrama nalazila se mala crkvica posvećena sv. Bogorodici